ดนตรีในสวน

ตั้งแต่มีกิจกรรมดนตรีในสวนก็ทำให้คนไทยได้มีกิจกรรมผ่อนคลายในสวนสาธารณะ ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และเป็นการใช้พื้นที่ในสวนสาธารณะให้เกิดประสิทธิภาพ กิจกรรมนี้ไม่ใช่แค่ทำให้ผู้คนได้ผ่อนคลายสนุกสนานเท่านั้น แต่เป็นการทำให้มนุษย์ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากกว่าอยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดความเครียดและความเจ็บป่วยทางจิต ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสาเหตุนี้เองทำให้เห็นความสำคัญของพื้นที่สีเขียวเป็นอย่างมาก และในกรุงเทพฯ ก็มีพื้นที่สีเขียวไม่ค่อยเพียงพอเสียเท่าไหร่ ทั้งๆ ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนได้มหาศาล และตอนนี้นโยบายของกรุงเทพฯ ก็กำลังให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวเป็นอย่างมาก และมีเป้าหมายที่จะกระจายพื้นที่สีเขียวให้มีมากขึ้นและหลากหลายเพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย หวังว่าในอนาคตจะได้เห็นกิจกรรมแนวนี้มากยิ่งขึ้นและมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ผู้คนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสถานะ สามารถเข้าถึงได้โดยทั่วกัน
Reference: https://mgronline.com/travel/detail/9650000053349