ตึกสูงสุดกรีน แรงบันดาลใจจากสวนลอยแห่งบาบิโลน

Soaring Gardens เป็นโครงการของ Omegarender ที่เป็นการนำความคิดจาก Hanging Gardens of Babylon (สวนลอยแห่งบาบิโลน) ซึ่งเป็นสวนป่าที่อยู่บนอาคารสูงในยุคโบราณมาใช้ในการออกแบบโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างสวนและพื้นที่สีเขียวกลางเมืองที่มีความสูงเหนือพื้นดิน โดยโครงการจะประกอบไปด้วยอาคารหลายห้องและมีพื้นที่เปิดโล่งที่มองเห็นวิวที่สวยงามของเมืองได้ ส่วนที่ลอยอยู่จะเชื่อมต่อกับตึกสูงโดยผู้คนสามารถเข้าถึงสวนได้โดยผ่านตึกสูงเหล่านี้ได้ โครงการนี้มีการใช้พื้นที่กว่า 172 ไร่ ณ ใจกลางย่านธุรกิจของสิงคโปร์Soaring Gardens จะกลายเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงการศึกษาเกี่ยวกับพืช ซึ่งจะมีศูนย์วิจัยและพิพิธภัณฑ์เรือนกระจก นอกจากนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว แลนมาร์คสำคัญ และสัญลักษณ์สถาปัตยกรรมใหม่ของเมืองไอเดียการออกแบบตึกสูงนี้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวในเมืองที่มีพื้นที่จำกัด และเป็นการเชื่อมโยงกับอนาคตที่ยังคงสนใจในการสร้างสิ่งที่สวยงามและเป็นประโยชน์ในเวลาเดียวกัน
Reference:
https://amazingarchitecture.com/…/soaring-gardens…