ต้นไม้เยอะ ยุงเยอะ แมลงเยอะ แต่นี่คือสัญญาณแห่งการฟื้นคืนระบบนิเวศ

ไม่ว่าจะที่ไหนที่มีต้นไม้เยอะก็มักจะมีแมลงหรือยุงตามมา บางคนอาจจะมองเป็นปัญหารำคาญใจ แต่ความจริงแล้วนี่คือสัญญาณของความสมบูรณ์ในระบบนิเวศ
เมื่อระบบนิเวศกำลังมาถึงจุดที่อาจล่มสลายได้เพียงเพราะจำนวนแมลงลดลง ปัจจุบันประชากรแมลงบนโลกกำลังถดถอยลงจนอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ ซึ่งปริมาณมวลประชากรแมลงลดลงร้อยละ 2.5 ต่อปี
ซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ประเทศใด ประเทศหนึ่งแต่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งการสูญพันธุ์ของแมลงจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนโลก แม้แต่ความอยู่รอดของมนุษย์เองก็ด้วย
เพราะถ้าแมลงหาย สัตว์ที่กินแมลงเหล่านี้ก็จะขาดแหล่งอาหารจนนำไปสู่การสูญพันธุ์เช่นกัน โดยสาเหตุหลักที่ประชากรแมลงลดลงเป็นผลมาจากการเกษตรแบบอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารเคมี ปุ๋ยสังเคราะห์ หรือเรียกได้ง่ายๆ ว่าเป็นการใช้สารเคมีต่างๆ เพื่อควบคุมแมลง นอกจากนั้นปัญหา Climate Change ก็ส่งผลเช่นกัน
ดังนั้นการสร้างพื้นที่สีเขียว หรือการปลูกต้นไม้ พืชพรรณต่างๆ หรือแม้แต่การนำต้นไม้มาสร้างสรรค์เป็นสวนแนวตั้ง หรือการออกแบบตึกให้กลายเป็น Green Building ที่มีฟาซาดประดับต้นไม้มากมาย แม้จะเห็นยุงหรือแมลงตามมามากมาย แต่เป็นสัญญาณที่ดีแห่งการฟื้นคืนระบบนิเวศ