บรรยายในหัวข้อ Sustainability Construction & Material มอ.ตรัง

บรรยายในหัวข้อ Sustainability Construction & Material แก่นักศึกษาสถาปัตย์ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา 997-302 Green Architecture คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​ วิทยาเขตตรัง โดย คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายกระถางรักษ์โลก ภายใต้แบรนด์ “คลีน พลัส” (Kreen Plus :- Kreen+) ได้มีโอกาสแบ่งปันเรื่องราวให้น้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้เห็นภาพจากเทรนของโลก เพื่อให้น้องๆได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรของโลกที่มีอยู่อย่างจำกัดในอนาคต