ประเทศ #Tuvalu กำลังจะจมหายเพราะ Climate Change

ประเทศ Tuvalu หนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา Climate Change อย่างรุนแรงได้ออกมาแถลงเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว โดย Simon Kofe รัฐมนตรีต่างประเทศของ Tuvalu ได้กล่าวต่อผู้ร่วมงานประชุม #COP27 ว่า Tuvalu จะหันมาใช้เทคโนโลยี Metaverse เพื่อช่วยเก็บความทรงจำอันล้ำค่าของชาติตนเองไว้ก่อนที่แผ่นดินจะจมหายไปในทะเลที่นับวันจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆTuvalu เป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาค Polynesian อยู่กลางมหาสมุทร Pacific ประกอบไปด้วยเกาะทั้งหมด 9 เกาะ พื้นที่แผ่นดินทั้งหมดของประเทศรวมกันมีขนาด 26 ตารางกิโลเมตร โดยมีจุดที่สูงที่สุดอยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลางเพียง 4.6 เมตร และมีประชากรรวมประมาณ 12,000 คน โดยครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในเมืองหลวงบนเกาะ Funafuti ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ประมาณการว่าแผ่นดินทั้งหมดของประเทศ Tuvalu อาจจะจมอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลในช่วงปลายศตวรรษที่ 21 นี้ในการแถลงต่อที่ประชุม COP27 ใจความตอนหนึ่งของถ้อยแถลงโดย Kofe กล่าวว่า
“ในขณะที่แผ่นดินของพวกเรากำลังหายไป เราไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากการเปลี่ยนมาเป็นชาติดิจิทัลชาติแรกของโลก แผ่นดินของเรา มหาสมุทรของเรา วัฒนธรรมของพวกเราคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดสำหรับผู้คนของเรา และเพื่อรักษาสิ่งนั้นให้ปลอดภัย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริง เราจะนำทุกสิ่งเหล่านั้นขึ้นสู่คลาวด์”
“เกาะแบบนี้ไม่สามารถรอดไปจากการเพิ่มสูงของอุณหภูมิ ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น และภัยแล้ง เราจะสร้างมันขึ้นมาใหม่ในรูปแบบเสมือนจริง ทีละเล็กทีละน้อย เราจะรักษาประเทศของเราเอาไว้ เพื่อปลอบโยนประชาชนของเรา และเพื่อย้ำเตือนให้รุ่นลูก รุ่นหลานให้ได้รู้ว่าผืนแผ่นดินบ้านเกิดของเราเป็นอย่างไร”
References:
https://www.blognone.com/node/131538
https://www.tuvalu.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=lXpeO5BgAOM