พามารู้จักกับ #Recycle #Upcycle และ #Downcycle แตกต่างกันยังไง?

♻️ Recycle คือ เปลี่ยนวัสดุที่ใช้แล้วหรือของเสียมาแปรรูป ซึ่งส่วนใหญ่มักจะได้เป็นของชนิดเดิม เช่น ขวดแก้วที่ใช้แล้วนำไปรีไซเคิลก็จะได้ขวดแก้วใบใหม่
♻️ Upcycle คือ การนำวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นสิ่งของใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้น และคุณภาพของวัสดุไม่มีการลดลง เช่น เปลี่ยนจากเสื้อยืดเก่าๆ นำมาตัดเย็บให้กลายเป็นกระเป๋าผ้า
♻️ Downcycle คือ การนำวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นสิ่งของที่อาจจะคุณภาพลดลงเรื่อยๆ เช่น ใช้เสื้อผ้าเก่ามาทำผ้าขี้ริ้ว หรือผ้าเช็ดเท้า เป็นต้น
References: https://www.facebook.com/3WheelsUncle/posts/244486229633490