พื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ เพียงพอจริงหรอ?

เรียกได้ว่าพื้นที่สีเขียวเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้ความสำคัญเรื่องพื้นที่สีเขียวเป็นอย่างมากเพื่อระบบนิเวศเมืองที่ยั่งยืน โดยมีค่ามาตรฐานพื้นที่สีเขียวเฉลี่ย 15-20 ตร.ม./คน ?

เมื่อหันกลับมามองประเทศเราอย่างกรุงเทพฯ ที่มีประชากรหนาแน่นสูง พื้นที่สีเขียวที่มีอยู่เพียงพอจริง ๆ หรือเป็นแค่ภาพหลอกตา มาพบกับคำตอบในไลฟ์ที่เพจ KREEN+
FB Live: https://www.facebook.com/kreenplus
Date: 20.08.21
Time: 16.00 น.