พื้นที่สีเขียว 3 ตร.ม. ต่อคน เพียงพอหรือไม่?

แม้จะมีการรณรงค์หรือสนับสนุนให้มีการสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น แต่ถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาแล้ว พื้นที่สีเขียวที่เราพบเห็นบ่อยๆ นั้นมีเพียงต้นไม้ที่อยู่ริมถนนเท่านั้น และหากเทียบกับจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ พื้นที่สีเขียวอาจเหลือเพียงกระถางต้นไม้เล็กๆ ที่ไว้ประดับห้องเท่านั้นเอง

จากข้อมูลของสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พบว่าสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพอย่างสวนสาธารณะที่มีอยู่เพียง 7,642 แห่ง เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรกรุงเทพบวกกับประชากรแฝงที่มีมากกว่า 15 ล้านคนนั้นมีอัตราอยู่ที่ 1 คนต่อ 3.3-3.54 ตรม. เท่านั้น แน่นอนว่ามันไม่เพียงพอต่อความต้องการอย่างชัดเจน

นั่นหมายความว่าเราทุกคนต้องสร้างพื้นที่สีเขียวด้วยตนเองให้มากขึ้น โดยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตนเอง หรือถ้าหากที่อยู่อาศัยมีพื้นที่จำกัด การนำต้นไม้ขึ้นสู่แนวตั้งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ในการสร้างพื้นที่สีเขียวขึ้นไปโดยไม่มีข้อจำกัด

เราเชื่อว่าหลายคนหันมากระตือรือร้นกับเรื่องนี้เพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานการณ์อากาศเป็นมลพิษอย่าง pm 2.5 ทำให้หลายคนเริ่มตระหนักถึงพื้นที่สีเขียว และซื้อต้นไม้เข้ามายังพื้นที่ของตน ไปจนถึงการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง หากมิเช่นนั้นแล้ว พื้นที่สีเขียวที่เรามีอยู่นั้น อาจจะเหลือแค่เกาะกลางถนนก็เป็นได้
ติดตามข่าวสารได้จาก : Kreenplus กระถางต้นไม้สวนแนวตั้ง | Facebook