รีไซเคิลพลาสติก สร้างไมโครพลาสติกมหาศาลจริงหรอ

การรีไซเคิลพลาสติกอาจสร้างผลกระทบที่ไม่คาดคิดต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปล่อยไมโครพลาสติกออกมาจากกระบวนการรีไซเคิล ซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่ในการจัดการขยะพลาสติก การวิจัยล่าสุดพบว่า การรีไซเคิลพลาสติกอาจสร้างไมโครพลาสติกจำนวนมหาศาล ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และสิ่งแวดล้อมโดยรวม การศึกษาใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Hazardous Meterial Advances ชี้ให้เห็นว่า โรงงานรีไซเคิลปล่อยไมโครพลาสติกมากถึง 2,933 เมตริกตันต่อปี แต่หลังจากนั้นก็มีนวัตกรรมการกรองมาช่วยเสริมทำให้ลดเหลือ 1,366 เมตริกตัน แต่นั่นก็ยังเป็นจำนวนที่มากอยู่ดีการวิจัยของ Ocean Conservancy พบว่าประเทศไทยติดอันดับที่ 12 ในการสร้างขยะพลาสติก จำนวนสูงถึง 4.8 ล้านตันต่อปี และเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ดังนั้นการลดการใช้พลาสติกและการจัดการขยะพลาสติกเป็นสิ่งสำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากพลาสติก

Reference:https://www.springnews.co.th/keep-the…/environment/839443https://www.pptvhd36.com/news/ต่างประเทศ/197118