ร่วมพูดคุยในหัวข้อ COP26

COP26: “เราทุกคนไม่มี’แผนสอง’ในเรื่อง การรักษาเยียวยาสภาพภูมิอากาศ เพราะเราจะไม่มี’โลกที่สอง’ ซึ่งเป็นบ้านของเราเหมือนโลกนี้อีกแล้ว จึงขอให้ทุกประเทศร่วมดูแลรักษาโลกเรา”

นายกฯไทยกล่าวต่อที่ประชุม COP26 คลีนพลัสชวนทุกคนมาร่วมพุดคุยแบบลงลึงเจาะประเด็น การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP 26) ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร แต่คำถามสำคัญก็คือ ประเทศไทยมีความพร้อมแค่ไหนที่จะทำตามเป้าหมายที่ได้ประกาศไว้
————————
FB Live: https://www.facebook.com/kreenplus
Date: 5.11.21
Time: 16.00 น.

ชมย้อนหลังได้ที่
https://www.facebook.com/kreenplus/videos/955031758767331/?t=2