ล้วงลึกการออกแบบพื้นที่สีเขียวของนักศึกษาไทย #BecauseYourTomorrowMatter

บางนา ที่ไม่มีนา ผลงานการออกแบบที่ได้รับรางวัลอันดับ 2 จากการแข่งขัน TALA STUDENT DESIGN COMPETITION 2021ทำไมบางนาถึงไม่มีนา? จากคำถามที่ผุดขึ้นมาในหัว ทำให้ได้กลับไปหาคำตอบว่านาในบางนานั้นหายไปไหน เมื่อเวลาผ่านไปจากอดีต
นาที่เป็นสีเขียวถูกแทนที่ด้วยนาคอนกรีตและตึกรามบ้านช่องอันมากมาย พื้นที่สีเขียวกลายเป็นพื้นที่สีเทาและมลภาวะต่าง ๆ ก็เกิดขึ้นทีมบางนาไม่มีที่นาจึงต้องการที่จะใช้ทุกพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและยังเป็นพื้นที่ที่ช่วยลดมลภาวะทั้งในน้ำและอากาศ เพื่อรับมือกับเมืองที่ขยายตัวพร้อมกับภาวะมลพิษที่โลกเราพบเจอ