ล้วงลึกการออกแบบพื้นที่สีเขียวของนักศึกษาไทย Flora Bangna

Flora Bangna ผลงานการออกแบบที่ได้รับรางวัลอันดับ 3 จากการแข่งขัน TALA STUDENT DESIGN COMPETITION 2021 ถนนบางนา-ตราดเปรียบเสมือนกับเกตเวย์ของกรุงเทพฯ เนื่องมาจากจำนวนการจราจรบริเวณนั้น และเป็นเส้นทางหลักระหว่างกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ ด้วยความสำคัญของถนนนี้ทำให้ก่อเกิดการ Modernization, Urbanization และมีประชากรอยู่จำนวนมากอย่างรวดเร็วมากขึ้นเพราะสาเหตุนี้ ทำให้มีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่มากมายพร้อมด้วยพื้นที่ที่ถูกทิ้งเอาไว้ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์แถมยังบดบังทิวทัศน์ของเมืองอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่อง Carbon Footprint ที่มาจากการก่อสร้างสิ่งเหล่านี้พร้อมกับการปล่อยคาร์บอนจากการจราจรอีกด้วย
FLORA Bangna ต้องการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ คือ

1.พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในระแวกนั้นด้วยพื้นที่สีเขียวและการออกแบบองค์ประกอบต่างๆ
2.ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ มากไปกว่านั้นคือไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ (Climate Positive) ด้วยการจับและเก็บ Carbon Footprints ให้ได้ภายใน 20 ปีข้างหน้า
3.ออกแบบให้เป็น Universal และใช้ได้ต่อไปในอนาคตไม่ล้าสมัย (Futureproof) ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ และมากไปกว่านั้นไม่ใช่แค่สำหรับมนุษย์แต่เพื่อเหล่าสัตว์ในเมืองเช่นกัน

ชมย้อนหลังได้ที่
https://www.facebook.com/kreenplus/videos/585996499973885/