ล้วงลึกการออกแบบพื้นที่สีเขียวของนักศึกษาไทย Greentopia

BecauseYourTomorrowMatter Greentopia ผลงานการออกแบบที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขัน TALA STUDENT DESIGN COMPETITION 2021 GREEN หมายถึงพื้นที่สีเขียวและ TOPIA หมายถึง เมืองในอุดมคติ GREENTOPIA จึงหมายถึงเมืองสีเขียวในอุดมคติ เมืองที่เต็มไปด้วยต้นไม้ มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ในเมืองโดยธรรมชาติเหล่านี้ทำให้ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาได้สัมผัสกับความร่มรื่น ได้รับอากาศที่ดีแม้อยู่กลางเมืองซึ่งเคยเต็มไปด้วยมลพิษช่วยให้สามารถเข้าถึงพื้นที่สาธารณะได้สะดวกขึ้น ขณะเดียวกันก็มีนวัตกรรมเพื่อตอบรับกับการเป็น Sustainable City ในอนาคต