วันช้างไทย

ร่วมอนุรักษ์ช้างและผืนป่ากันเถอะ!วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันช้างไทย” วันนี้เรามีเรื่องมาเล่า ปัจจุบันช้างไทยไม่อยู่ในความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ใดๆ เพราะมีการดูแลอย่างเข้มข้นมากขึ้น แต่ปัญหาหลักที่อาจจะต้องใส่ใจมากขึ้นคือการที่พื้นที่อยู่อาศัยของช้างป่าที่อาจมีไม่มากพอก็เป็นได้ เนื่องจากในหลายพื้นที่พบปัญหาช้างออกนอกพื้นที่ป่า ซึ่งทำให้เราได้รู้ว่าแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างนั้นอาจจะน้อยกว่าจำนวนประชากรของช้าง ทำให้ช้างต้องออกมากในพื้นที่ที่ผู้คนหรือชาวบ้านอาศัยอยู่เหมือนที่เราเคยเห็นเป็นข่าว เรียกได้ว่าผืนป่าเป็นสิ่งที่เราควรที่จะโฟกัสและเน้นไปที่การฟื้นฟูธรรมชาติมากขึ้น เพราะถ้ายังไม่รีบลงมือก็จะส่งผลกระทบยิ่งยวดต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมไปถึงช้างที่เป็นสัตว์ที่สำคัญต่อระบบนิเวศมากๆ นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาจากต่างประเทศพบว่า ช้างป่ามีบทบาทสำคัญต่อการลดคาร์บอนในชั้นบรรยากาศ โดยข้อมูลจากการวิจัยเผยให้เห็นว่าช้างป่าส่งผลต่อจำนวนสายพันธุ์ต้นไม้ในป่าไปจนถึงระดับคาร์บอน เป็นเพราะพฤติกรรมของช้างมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่โตช้า ซึ่งสามารถแยกคาร์บอนออกจากชั้นบรรยากาศได้ดีกว่าสายพันธุ์ที่เติบไว โดยช้างจะคอยกินต้นไม้หรือพืชพรรณที่โตไวเพื่อเปิดโอกาสให้พันธุ์ไม้ที่โตช้าได้มีโอกาสเติบโตขึ้นมาในที่สุด ดังนั้นเราควรทั้งอนุรักษ์ผืนป่าและช้างเอาไว้ให้อยู่คู่ประเทศและโลก