วันนี้เป็นวันหมีขั้วโลกสากล

Climate Change สาเหตุของการสูญพันธุ์ของสัตว์นานาชนิดทั่วโลก รวมไปถึงหมีขั้วโลกด้วย ในอดีตหมีขั้วโลกถือเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มักถูกล่าจนน่าเป็นห่วง แต่ในปัจจุบันด้วยปัญหาน้ำแข็งละลายจากการที่อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นทำให้หมีขั้วโลกไร้ที่อยู่อาศัยและค่อยๆ สูญพันธุ์ถ้าเกิดหมีขั้วโลกสูญพันธุ์ก็จะส่งผลให้ระบบนิเวศของขั้วโลกเกิดผลกระทบอย่างหนักถึงขั้นเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ไม่สามารถหันหลังกลับได้ เนื่องจากระบบนิเวศของขั้วโลกค่อนข้างเปราะบางอยู่แล้วโดยธรรมชาติปัญหา Climate Change เป็นปัญหาจริงที่ส่งผลกระทบทั่วโลกอย่างหนัก และสาเหตุหลักมาจากการกระทำของมนุษย์ ถ้านานาประเทศยังไม่กำหนดนโยบายหรือ Take Action ให้เกิดผล โลกของเราก็จะไม่มีวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิมแน่นอน
✨ ความรู้น่าสนใจเกี่ยวกับหมีขั้วโลก
✅ หมีขั้วโลกคือสัตว์ที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อ
✅ หมีขั้วโลกเป็นสัตว์กินเนื้อและกินแมวน้ำ
✅ หมีขั้วโลกตัวผู้สามารถมีน้ำหนักถึง 1,700 ปอนด์ ซึ่งยิ่งมีน้ำหนักเยอะยิ่งส่งผลให้การล่าหาอาหารประสบความสำเร็จมากขึ้น
✅ หมีขั้วโลกสามารถอดอาหารานานถึง 180 วัน ซึ่งมีระยะเวลานานกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทอื่นๆ
Reference:
https://nationaltoday.com/international-polar-bear-day/