วันอนุรักษ์ธรรมชาติของโลก ร่วมใจกันใส่ใจธรรมชาติรอบตัว

วันอนุรักษ์ธรรมชาติของโลก หรือ World Nature Conservation Day เป็นวันที่สร้างความตระหนักรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนอยู่คงยืนยาว ?
? ตอนนี้โลกกำลังเกิดอะไรขึ้น?
? การสูญพันธุ์กำลังเกิดขึ้นในระดับที่น่าเป็นห่วง ประมาณ 1 ล้านสปีชีส์ของพืชและสัตว์เสี่ยงใกล้สูญพันธุ์
? มีเพียง 12.5% ทวีปบนโลกที่อุทิศตัวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
? การรุกรานของสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นทำให้หลากหลายประเทศเช่น UK, US, India, South Africa, Brazil และ Australia สูญเสียเงินในการจัดการมหาศาลรวม 316 พันล้านดอลลาร์
? จำนวนประชากรของสัตว์ป่ากำลังลดลงอย่างรุนแรง เมื่อปี 2020 มีรายงานว่า ประชากรนก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ปลา สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และสัตว์เลื้อยคลาน มีการลดลงประมาณ 68% ในช่วงระหว่างปี 1970-2016
? สายพันธุ์สัตว์น้ำจืดกำลังลดลงอย่างยิ่งยวดกว่าสายพันธุ์อื่นถึง 84% ในช่วง 1970-2018
นี่คือสถานการณ์ของโลกเราตอนนี้ สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติกำลังเสี่ยงสูญพันธุ์และจะส่งผลต่อระบบนิเวศมหาศาล มนุษย์เองก็จะได้รับผลกระทบนั้นเช่นกันถ้ายังไม่ช่วยกันร่วมอนุรักษ์และลดการกระทำที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ?
Reference:
https://nationaltoday.com/world-nature-conservation-day/