วันโอโซนโลก World Ozone Day

16 ก.ย. วันโอโซนโลก
โอโซนเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะชั้นบรรยากาศโอโซนที่มีหน้าที่ป้องกันรังสี UV ให้โลกของเรามากถึง 97-99% เปรียบเสมือนเกราะคุ้มกันโลกไม่ให้รังสี UV จากพระอาทิตย์ที่รุนแรงทำลายสิ่งมีชีวิตบนโลกนั่นเอง และด้วยความสำคัญของชั้นโอโซน การค้นพบว่ามีสิ่งที่มาบ่อนทำลายชั้นโอโซนอย่างสาร CFCs และสารฮาลอนที่มนุษย์ใช้ ทำให้เกิดอนุสัญญาเวียนนา ข้อตกลงระหว่างประเทศที่มุ่งมั่นในการพิทักษ์ชั้นโอโซน โดยจัดให้มีการลงนาม เรียกว่า “พิธีสารมอนทรีออล” เรียกได้ว่าจำกัดการใช้สารที่ส่งผลกระทบต่อชั้นโอโซนให้อยู่หมัด NOAA หรือองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ ได้กล่าวว่า ในช่วงต้นปี 2022 ที่ผ่านมาความเข้มข้นของสารทำลายชั้นโอโซนลดลงกว่า 50% เทียบเท่าระดับเดียวกับสมัยปี 1980 ซึ่งเป็นยุคก่อนที่จะมีการลดลงอย่างรุนแรงของชั้นโอโซน เรียกได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีของโลกเราเป็นอย่างมาก หวังว่าในอนาคตชั้นโอโซนของโลกเราจะฟื้นตัวได้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ และนานาประเทศร่วมมือและตระหนักรู้อย่างแข็งขันไม่ให้เกิดการทำลายโอโซนที่อาจนำไปสู่วันสูญสิ้นโลก
References:
http://www.mnre.go.th/
https://research.noaa.gov/…/Path-to-recovery-of-ozone…