สิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

ในอดีตการที่จะสร้างความมั่งคั่งได้นั้นต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างที่ดิน ระยะเวลา และผู้คน แต่ในปัจจุบันใช้ความรู้ และพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้มีความมั่งคั่ง ?

แต่สิ่งเหล่านี้มนุษย์ล้วนทำเพื่อตัวเองโดยไม่สนถึงผลกระทบต่อทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่กำลังร่อยหรอลงไปทุกวัน ถ้าทุกคนยังไม่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตบนโลกก็อาจจะอยู่ไม่ได้แล้วก็ได้ รวมถึงตัวมนุษย์เองเช่นกัน ?

ดังนั้นหลายๆ อุตสาหกรรมและบริษัทจึงเริ่มปรับตัวและใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้คือตลาด Carbon Credit ?

ที่สำคัญมากไปกว่านั้นการเข้ามาของตลาด Carbon Credit มีแนวโน้มอาจทำให้การมีพื้นที่สีเขียว คือสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งได้เลย ?

เพราะว่าการปลูกต้นไม้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่อาจเป็นการสร้างรายได้อีกด้วย ที่เห็นได้ชัดคือ TESLA ยึดหลักความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจนสามารถนำ Carbon Credit มาขายได้เป็นมูลค่ามากถึง 1 แสนล้านบาท เลยทีเดียว ?

เรียกได้ว่าสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวจริงๆ เพราะไม่ใช่แค่ภาคอุตสาหกรรมหรือบริษัทที่ต้องปรับตัว ตัวเราก็ต้องปรับตัว เพราะการใช้ชีวิตประจำวันของเราล้วนมีการปล่อย Carbon Footprint เช่นกัน ?

ดังนั้นคุณทำอะไรได้บ้าง? ถ้าคุณมีพื้นที่ว่างคุณก็สามารถสร้างพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ได้ เพราะการปลูกต้นไม้ให้ประโยชน์ทั้งต่อโลกและตัวเรา ?

Sources:
https://sdthailand.com/2021/08/carbon-credit

#CarbonCredit #CarbonFootprint #Sustainability