เยี่ยมชมศูนย์ OCOP – (One Community One Product ) ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้บริหารบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด และกลุ่มสถาบันวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.) เข้าเยี่ยมชมศูนย์ OCOP – (One Community One Product ) ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เป็นศูนย์แสดงสินค้าขึ้นชื่อประจำเมือง โดยมีงานหัตถกรรมมากมายที่ผลิตจากเครื่องปั้นดินเผาอีกทั้งยังเปิดเป็นแหล่งให้เข้าไปเรียนรู้การทำเครื่องปั้นดินเผาภายในศูนย์ OCOP เพื่อเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในอดีต อีกทั้งในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ยังมีเต่าเผาถ่านที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเวียดนามตั้งไว้อยู่ในที่แห่งนี้ด้วย ทางคณะ (วปธ.) และบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์แห่งนี้