โครงการบ้านประหยัดพลังงาน Solar Decathlon Europe 2019 (SDE19)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศไทย ได้นำศักยภาพของคนไทย สู่สายตานานาชาติ การก่อสร้าง ‘Resilient Nest’โครงการบ้านประหยัดพลังงาน Solar Decathlon Europe 2019 (SDE19)
บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด
??พร้อมส่งกำลังใจให้ ??❤️
? : www.buzon-th.com
? : www.dobcl.com