โรงแรมสุดกรีน สร้างมุมสวนสวยด้วยสวนแนวตั้ง

มากกว่า Facilities ที่อำนวยความสะดวกผู้ใช้งาน ก็ยังมีพื้นที่สีเขียวหรือ Green Space ทำให้ผู้อยู่อาศัยได้มีมุมที่เอาไว้พักผ่อนหย่อนใจ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม พักสายตา และพักใจได้ นอกจากนี้พื้นที่สีเขียวเป็นมากกว่าทิวทัศน์ที่สวยงาม เพราะสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัยได้ ยิ่งมีมาก ยิ่งสะท้อนความเป็นอยู่ที่ดี จากภาพต้องขอขอบคุณ Le Méridien Bangkok ด้วยนะคะ ที่สร้างมุมพื้นที่สีเขียวแบบสวนแนวตั้งด้วยกระถางของ KREEN+