Architect Phuket | KING POWER MAHANAKHON

นำสมาชิกสถาปนิก ภูเก็ต เข้าชมการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ Buzon ที่มีการติดตั้งอยู่ที่ ตึกคิง เพาเวอร์ มหานคร | KING POWER MAHANAKHON