Before & After at DOBCL แค่เพิ่มพื้นที่สีเขียว ก็เห็นได้ถึงความแตกต่าง

สิ่งก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ตึก อาคาร ร้านอาหาร ล้วนต้องการความมีชีวิตชีวาจากธรรมชาติทั้งสิ้น ???

เช่นเดียวกับอาคารของ DOBCL บริษัท ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการเป็นผู้จัดจำหน่ายวัสดุตกแต่งและก่อสร้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับของอาคาร ด้วยการเพิ่มกระถางสวนแนวตั้งจาก Kreenplus เปลี่ยนกำแพงธรรมดาให้กลายเป็นกำแพงสีเขียวสดใส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ??‍???‍?

?และแน่นอนว่าสวนแนวตั้งนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังสร้างเพื่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายให้กับผู้อยู่อาศัย แถมยังสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัทได้อย่างดีอีกด้วย ?