Manta Rays ที่พักสุดยั่งยืนไม่รบกวนระบบนิเวศ

Manta Rays โครงการที่พักในบาหลี ออกแบบโดย Vincent Callebaut Architectures โครงการนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนในการพักผ่อนที่ได้สัมผัสธรรมชาติและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดโครงสร้างของ Manta Rays ประกอบด้วยหลายห้องพัก ที่มีทั้งแบบสตูดิโอและแบบห้องนอน โดดเด่นด้วยรูปทรงภายนอกพร้อมด้วยสีขาวอันเด่น
นอกจากนี้ Manta Rays ยังมีแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นการเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ การใช้ระบบสะอาดเพื่อทำให้น้ำทิ้งเป็นประโยชน์ และการใช้พลังงานจากการไหลของน้ำตามไปดูการออกแบบได้เลย
Reference:
https://amazingarchitecture.com/…/manta-rays-by-vincent…