Nakagin Capsule Tower สถาปัตยกรรมแคปซูลแห่งแรกของโลก

Nakagin Capsule Tower สร้างบนแนวความคิดการถอดประกอบห้องแต่ละห้องออกมาได้ (Modular Design) เมื่อห้องเสื่อมโทรมก็สามารถถอดออกมาซ่อมแซมได้ อาคารชุดนี้เป็นอาคารที่พักอาศัยและบางส่วนเช่ามาทำเป็นออฟฟิศ ซึ่งถูกออกแบบและก่อสร้างขึ้นในช่วงปี 1970-1972 ภายในแคปซูล มีขนาด 3.1 x 2.3 เมตรเท่ากับขนาด 4 เสื่อทาทามิ ซึ่งเป็นวิธีการกำหนดขนาดห้องแบบญี่ปุ่น นับว่าเป็นขนาดที่เล็กมาก ด้วยขนาดที่เล็กมากของห้องพัก สิ่งอำนวยความสะดวกภายในจึงถูกออกแบบติดตั้งกับตัวแคปซูล ประกอบไปด้วยห้องน้ำสำเร็จรูป เตียง ตู้ โต๊ะทำงานทีวี ตู้เย็น เตา เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ โทรศัพท์ นาฬิกา ทั้งหมดนี้ถูกออกแบบให้มีลักษณะเฉพาะกับพื้นที่ที่มีขนาดเล็กเพียง 7 ตารางเมตรสถาปนิกผู้ออกแบบ Nakagin Capsule Tower คือ Kisho Kurokawa ซึ่งมีเป้าหมายที่ต้องการให้แต่ละแคปซูลมีการซ่อมบำรุงทุกๆ 25 ปี แต่ในความเป็นจริงด้วยการขาดงบการซ่อมบำรุง ทำให้เกิดการปล่อยปละละเลยจนอาคารเสื่อมโทรมจนนำไปสู่การรื้อถอนในเดือนเมษายนปีที่ผ่านมาการรื้อถอน Nakagin Capsule Tower ถือเป็นเรื่องที่น่าตกใจเป็นอย่างมาก เพราะอาคารแห่งนี้เป็นการสืบสานวัฒนธรรมของเหล่าสถาปนิกที่อยู่ในกลุ่ม Metabolism ซึ่งมีแนวความคิดต้องการให้อาคารสามารถปรับเปลี่ยน ซ่อมแซม หรือขยายขนาดเพิ่มได้ ตามรูปแบบการใช้งานและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งถือเป็นความยั่งยืนอย่างหนึ่งเลยทีเดียวสุดท้ายแล้ว Nakagin Capsule Tower จะเหลือเพียงแต่ความทรงจำผ่านภาพถ่ายให้เราเห็นเท่านั้นนั่นเอง
References:
https://www.daco-thai.com/nakagin-capsule-tower-future/
https://dsignsomething.com/2021/08/31/nakagin-capsule-tower/