Nautilus Eco-Resort Project ดีไซน์อลังการสุดยั่งยืน

Nautilus Eco-Resort Project แห่งนี้จะสร้างที่ เกาะปาลาวัน ประเทศฟิลิปปินส์ โดย Vincent Callebaut Architectures ซึ่งมีการออกแบบที่ได้แรงบันดาลใจมาจากลายก้นหอย (Spiral) และมีเป้าหมายคือ “zero-emission, zero-waste, zero-poverty”
ซึ่งในโครงการนี้มีการแบ่งโครงสร้างต่างๆ เอาไว้ถึง 4 ส่วนคือ
✨ Rotating Triskeles – คือ ตึกทรงรูปก้นหอยที่เป็นที่พักอาศัยสำหรับนักท่องเที่ยว มีจำนวน 12 ตึก โดยแต่ละตึกจะมีความสูงที่ไล่เรียงกันไป สร้างมิติความสวยงามได้เป็นอย่างดี
✨ Green Shell – พิพิธภัณฑ์-โรงแรมขนาดเล็ก 12 ตึก ที่มีรูปทรงแบบหอยทาก ชั้นล่างสุดจะเป็นพื้นที่จัดแสดงความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
✨ Petals and Corals – เป็นส่วนท่าเรือขนาดใหญ่สองท่าที่ขดเป็นทรงก้อนหอย และมี Pavilions ที่ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจใกล้ชิดกับทะเล มีรูปทรงที่เรียกว่า Petal และ Coral ซึ่งตรงส่วนหลังคาจะเรียกว่า Green Roof เพราะออกแบบให้มีพืชอยู่บนหลังคา
✨ Origami Mountain – จุดศูนย์กลางของโครงการเป็นศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์และศูนย์กิจกรรมทางน้ำ มีรูปทรงเหมือนกับ Origami ขนาดใหญ่ที่คลายออก บนหลังคาเป็นสวนผักและผลไม้ออร์แกนิก ภายในอาคารมีสระว่ายน้ำ พร้อมด้วยแล็ปวิทยาศาสตร์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้เรื่องต่างๆ กับนักวิจัยได้
เรียกได้ว่าโครงการแห่งนี้มีการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมากขึ้น พร้อมความมุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนบนพื้นที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อีกด้วย
Reference:
https://amazingarchitecture.com/…/nautilus-eco-resort…