บจก. ไทยลอตเต้

Name
บจก. ไทยลอตเต้

Building Type
Factory

Colour
MA501

Year
2019

Construction บจก. เอสเค อลูมิเนียม
พื้นที่โดยประมาณ 1,200 ตรม.