บ้านต้นไม้ The Excel

Name
บ้านต้นไม้ The Excel

Building Type
Residential

Colour
MA423

Year
2020

Construction บ.นิวแสงทองเซอร์วิส จก.
พื้นที่โดยประมาณ 406 ตร.ม.