ปตท. คู้บอน

Name
ปตท. คู้บอน

Building Type
oil pump

Location / Country
กรุงเทพมหานคร

Colour
MA506

Year
2022

จัดซื้อสินค้า บ.คิงคองวิศวกรรม จำกัด
ติดตั้งโดย บจก.ฟ้าใหม่ดีไซน์
พื้นที่ประมาณ 100 ตร.ม