ป้ายโครงการพระราชดำริคลองภูมินาถดำริ

Name
ป้ายโครงการพระราชดำริคลองภูมินาถดำริ

Building Type
Other

Colour
MA519
MA506
MA501

Year
2021

พื้นที่ประมาณ​ 400 ตร.ม.
ติดตั้งโดย​ บจก.ดีมาร์คเมคเกอร์