พูนทรัพย์แคน สมุทรสาคร

Name
พูนทรัพย์แคน สมุทรสาคร

Building Type
Office

Location / Country
สมุทรสาคร

Colour
MA415

Year
2020

Construction หจก.เอเอสเอ สตีลโปรดักส์&คอนสตรัคชั่น
พื้นที่โดยประมาณ 189 ตร.ม.