ศุภาลัย รีวาแกรนด์ พระราม3

Name
ศุภาลัย รีวาแกรนด์ พระราม3

Building Type
Condominium

Location / Country
พระราม 3

Year
2021