หจก.ลิ้มเม้งเส็ง

Name
หจก.ลิ้มเม้งเส็ง

Building Type
Stores

Location / Country
กรุงเทพมหานคร

Colour
MA512
MA902

Year
2021

ติดตั้งโดย​ บจก.ไม้ใหญ่การช่าง