หมู่บ้านบางกอกบูเลอวาร์ด ติวานนท์-รังสิต

Name
หมู่บ้านบางกอกบูเลอวาร์ด ติวานนท์-รังสิต

Building Type
Residential

Location / Country
นนทบุรี

Colour
MA425

Year
2022

ติดตั้งโดย บจก.เอส เคอลูมิเนียม
พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.