หมู่บ้านพาทิโอ รามคำแหง

Name
หมู่บ้านพาทิโอ รามคำแหง

Building Type
Residential

Location / Country
กรุงเทพมหานคร

Year
2018