หมู่บ้าน มัณฑนา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร Land&House

Name
หมู่บ้าน มัณฑนา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร Land&House

Building Type
Residential

Location / Country
สมุทรสาคร

Colour
MA506

Year
2020

Construction บจก.ที.โอ.เอ็น.ยูนิตี้
พื้นที่ประมาณ 240 ตร.ม.