หมู่บ้าน Indy บางนา – รามคำแหง 2

Name
หมู่บ้าน Indy บางนา – รามคำแหง 2

Building Type
Residential

Location / Country
กรุงเทพมหานคร

Colour
MA533G
MA507

Year
2020

Construction หจก.ทรัพย์งามแสง , หจก บีโยศิ