เวิร์ฟ​ รามคำแหง​ By​ SC ASSET

Name
เวิร์ฟ​ รามคำแหง​ By​ SC ASSET

Building Type
Residential

Location / Country
กรุงเทพมหานคร

Colour
MAS533G

Year
2021

ติดตั้งโดย​ เอเอส​ เยเนอรัล
พื้นที่ประมาณ​ 280 ตร.ม.