โครงการ พีทีที แอคทีฟ ปาร์ค

Name
โครงการ พีทีที แอคทีฟ ปาร์ค

Building Type
Billboard

Location / Country
กรุงเทพมหานคร

Colour
MA417

Year
2020

Construction บริษัท ฟ้าใหม่ ดีไซน์จำกัด
พื้นที่ประมาน 80ตร.ม.