โครงการ Hyundai showroom

Name
โครงการ Hyundai showroom

Building Type
Showroom

Location / Country
รังสิต

Colour
MA528(SPI)
MA502

Year
2017

Construction
ติดตั้งโดย หจก. โมดิฟาย แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง
พื้นที่โดยประมาณ 450 ตรม.