โปรเจค ร้านมอเตอร์ไซร์ เอ็น.วีมอเตอร์ จำกัด

Name
โปรเจค ร้านมอเตอร์ไซร์ เอ็น.วีมอเตอร์ จำกัด

Building Type
Showroom

Location / Country
ปทุมธานี

Colour
MA415

Year
2021

พื้นที่ประมาณ​ 200 ตร.ม.
ติดตั้งโดย​ บจก.คอมเทค เอนจิเนียริ่ง