โรงพยาบาลแม่สอด

Name
โรงพยาบาลแม่สอด

Building Type
Hospital

Location / Country
ตาก

Colour
MA513
MA503
MA508

Year
2022

ติดตั้งโดย บจก. ดีมาร์คเมคเกอร์
พื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.