ไทวัสดุ กำแพงเพชร

Name
ไทวัสดุ กำแพงเพชร

Building Type
Department store

Location / Country
กำแพงเพชร

Colour
MAS533G
MA411
MA506

Year
2022

ติดตั้งโดย บริษัท สีแนน คอมโพสิต