The Linkage of DIVERSITY

ทีมนักศึกษาคว้ารางวัล จากงาน TALA STUDENT DESIGN COMPETITION 2021
วันนี้เราจะพาไปชมผลงานของน้องๆ ที่คว้ารางวัลชมเชยและรางวัล Excellent Green Wall Detail กันค่ะ ว่าสุดยอดขนาดไหน มีการออกแบบพื้นที่สีเขียวอย่างไร และมีแนวคิดยังไงที่ปังโดนใจสายตากรรมการขนาดนี้
? Project Name: The Linkage of DIVERSITY
ปัจจุบันเรากำลังเผชิญกับปัญหาของความเสื่อมโทรมทางธรรมชาติจากทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างช้าๆและค่อยๆทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นจากปัจจัยต่างๆ เมือง คือหนึ่งในปัจจัยหลักที่เป็นสาเหตุและตัวเร่งให้เกิดปัญหาแห่งความเสื่อมโทรมทางธรรมชาติ โดยเฉพาะบริบทของเมืองอย่างกรุงเทพที่เป็นเมืองใหญ่ ความหนาแน่นสูง และมีสถิติการขยายตัวของเมืองที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังเป็นเมืองโตเดี่ยว ทำให้ประชากรจากทั่วประเทศหลั่งไหลเข้ามาทำงานและใช้ชีวิตภายในเมืองหลวงแห่งนี้ แสวงหาความสุขเพื่อตอบสนองความต้องการของชีวิต นำมาซึ่งความเหลื่อมล้ำของเศรษฐกิจ สู่ราคาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่เมืองชั้นในที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ยิ่งทำให้เกิดการขยายตัวของเมืองไปในบริเวณชานเมืองมากขึ้น ทำให้นับวันผู้คนยิ่งห่างไกลจากธรรมชาติไปเรื่อยๆถึงเวลาแล้วที่เราต้องหันกลับมาอยู่ร่วมกับธรรมชาติมากกว่าการผลักธรรมชาติออกไปจากตัวเราเรื่อยๆทีละนิดหรือ ล้อมธรรมชาติไว้ด้วยรั้ว เพราะทุกพื้นที่สามารถเป็นพื้นที่ของธรรมชาติได้
? Group Name : Better Bangna Better Life
โดย Mr. Kruekphol Apichaikul และ Mr. Panus Saelao
? Project Address: ถนนบางนาตลาด กม. 1.4 – 1.6
? City&Country: กรุงเทพมหานคร, ไทย