EXECUTIVE ARCHITECT COUNCIL TRAINNING “ สิ่งไร้ค่าจากทะเลไทย สู่ศิลปะหลากสี “

คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้บริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้เข้าร่วมงานสัมมนา EXECUTIVE ARCHITECT COUNCIL TRAINNING โดยเริ่มในหัวข้อบรรยาย งาน สถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยวโดยมี คุณกอบกาณจน์ วัฒนวรางกูร และ ศ.ดร. บัณฑิต จุลาสัย เป็นผู้บรรยายอบรมสัมมนาในหัวข้อดังกล่าว
ซึ่งทาง บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับหน้าที่เป็นประธานกลุ่มในหัวข้อดังกล่าวจึง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ขยะพลาสติกในปะเทศไทยถูกพบมากขึ้นในบริเวณทะเลและชายหาดทำให้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของงานสถาปัตยกรรมไทยกับการท่องเที่ยว ทาง บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด จึงได้จัดทำของพรีเมี่ยมสุดพิเศษ ลายเดียวในโลกมามอบให้กับเหล่าผู้บริหารที่ได้เข้าร่วมสัมมนาในงานครั้งนี้
โดยของพรีเมี่ยมสุดพิเศษ ที่นำมามอบให้นั้นทางบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้นำปัญหาพลาสติกในทะเลไทยที่กำลังเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม ทางเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการกับปัญหาเหล่านั้นเพื่อนำมาผลิตเป็น ของที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง จึงร่วมมือกับทาง Bope ในการเก็บพลาสติกบริเวณชายหาดและในทะเล มาเพื่อสั่งผลิตจานรองแก้วสุดพิเศษที่มีลายเดียวในโลกและ สีสัน ไม่เหมือนใคร เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์และช่วยกันปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงทนและสวยงาม โดยมีคอนเซ็ปต์ผลงานในครั้งนี้ว่า “ สิ่งไร้ค่าจากทะเลไทย สู่ศิลปะหลากสี “