Hanoi University of Business and Technology (HUBT)

คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้บริหารบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด และคณะสถาบันวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.) ได้รับเกียรติจาก Hanoi University of Business and Technology (HUBT) มหาวิทยาลัยธุรกิจและเทคโนโลยีฮานอย นับว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยไม่กี่แห่งที่มีศูนย์ฝึกอบรมของตนเองและลงทุนอย่างจริงจัง นับเป็นหนึ่งในจุดแข็งของมหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในฮานอย ทำให้มหาวิทยาลัยแห่ง นี้มีชื่อเสียงในแง่ของการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก โดยมีคุณ M.Sc Le Thi Thu Huong ตำแหน่ง Communication Center เป็นวิทยากรพิเศษพาเดินชม และ แนะนำทำความรู้จักประวัติของมหาวิทยาลัยโดยวัตถุประสงค์หลักของการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้เพื่อเป็นการหาช่องทางในการขยายธรุกิจและการศึกษาผ่านมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ทางคณะ (วปธ.) และบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัดรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นซึ่งถือว่าเป็นการนำส่งข้อมูลแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน