Happy Mother Day

วันแม่ปีนี้ ปลูกต้นไม้ทำสวนให้แม่มีมุมพักผ่อน หากิจกรรมทำร่วมกันในครอบครัวใครยังหากิจกรรมทำร่วมกับคุณแม่ไม่ได้ เราขอแนะนำปลูกต้นไม้ร่มเย็นร่มใจร่วมกับคุณแม่เลย เพราะช่วยลดความเครียด กระชับความสัมพันธ์ มีมุมร่มรื่น และทำให้พื้นที่บ้านมีอากาศสะอาดและอุณหภูมิที่เย็นลงอีกด้วยและมากไปกว่านั้นทุกคนสามารถเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้า ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่บ้าน ปลูกกันคนละต้น