IDEA: การทำแปลงผักปลอดสารพิษ

หรือปลูกต้นไม้ ไม่จำเป็นต้องเป็นคนมีที่ดิน หรือปลูกพื้นราบอย่างเดียว เราสามารถปลูกบนดาดฟ้า ปลูกในแนวตั้ง หรือในภาชนะได้ด้วย เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ ซึ่งการปลูกผักไว้กินเองทำให้เราประหยัด จัดสรรค์พื้นที่ให้เป็นมีคุณภาพ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สีเขียวช่วยสร้างชีวิตชีวาให้กับบริเวณโดย ใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจได้ด้วย และยังเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้  เราควรออกจากบ้านให้น้อยที่สุด เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโรค การปลูกผักไว้กินเองไม่ใช่แค่ไว้กิน สวยงามเท่านั้น แต่ยังชาวยดูดซับมลพิษ เพิ่มพื้นที่สีเขียว Kreenplus กระถางต้นไม้สวนแนวตั้ง เชิญชวนทุกคนมาปลูกผักสวนครั้วรั้วกินได้กันครับ  ความสดชื่นง่ายๆ ที่เราทำได้

คุณ…ก็ทำเองได้นะ