Polar Vortex อากาศเย็นขึ้นเพราะมาจากสิ่งนี้?

แม้ตอนนี้อากาศจะกลับมาร้อนเป็นปกติแล้ว แต่อยากจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ Polar Vortex ปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดกระแสลมที่มีความรุนแรง มีบทบาทในการเก็บรักษาลมเย็นไว้ที่ขั้วโลกเหนือ เพื่อไม่ให้ความร้อนจากภายนอกเข้ามา เสมือนเป็นอาณาเขตกั้นระหว่างอากาศเย็นเยือกแข็งของขั้วโลกเหนือ และอากาศอุ่นรอบละติจูดกลางไม่ให้เล็ดลอดไปหากัน แต่ถ้ามีเหตุให้สมดุลของระบบกระแสลมเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็น การลดความแข็งแกร่งของกระแสลม การเปลี่ยนทิศทางลม หรือทำให้กระแสลมแตกเป็นหลายสาย จะทำให้อุณหภูมิของภูมิภาคขั้วโลกเหนือสูงขึ้น ส่งผลให้พื้นที่อื่นของโลกได้รับอิทธิพลจาก Polar Vortex ที่แปรปรวน ก็คือมีอุณหภูมิต่ำลงนั่นเอง ซึ่งนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าปรากฏการณ์นี้จะส่งผลกระทบทั่วโลกเพราะสาเหตุมาจาก Climate Change ซึ่งขอบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป และถึงแม้อากาศในไทยที่เกิดเย็นขึ้นในช่วงวันที่ผ่านมา กรมอุตุฯ ชี้ว่าไม่ได้มาจาก Polar Vortex และโอกาสที่จะเกิดจากสิ่งนี้เป็นไปได้ยาก แต่เราก็ควรจะติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดในเรื่องของ Climate Change ที่คืบคลานเข้ามาทุกวัน
References:
https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2358916