โชว์รูม เอคลาส จำหน่ายรถตู้วีไอพี

ติดตั้งโดย บจก.คริสตัล พูล แอนด์ เซอร์วิส
สินค้าที่ใช้ MA506 พื้นที่ประมาณ 500ตร.ม.